Profil advokátní kanceláře

Zastupování před soudy

v občanskoprávních, pracovních a rodinných věcech

Převody vlastnických práv

včetně depozitní úschovy kupní ceny s možností úhrady daně z převodu nemovitostí

Zastupování věřitelů

v insolvenčním řízení

Majetková vypořádání

Sepis smluv

Zastupování v exekučním řízení

Trestní obhajoba

Vymáhání pohledávek

Směnečné žaloby