Advokáti

JUDr. Jaromír Malý, advokát

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 09455.

Právní zastupování v občanskoprávních a v trestních věcech, sepis občanskoprávních smluv (kupní a darovací smlouvy o nemovitostech, vypořádání podílového i bezpodílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů), vymáhání pohledávek včetně směnečných nároků a pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, depozitní úschova peněžních prostředků.

Střední odborné s maturitou: Střední ekonomická škola v Karlových Varech 1966 – 1970;

Universitní – Právnická fakulta University Karlovy v Praze, 1971 – 1976;

Postgraduální studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze 1984 – 1986;

Rigorózní zkouška složena v roce 1986 na Právnické fakultě University Karlovy v Praze.

1976 – 1990 prokurátor v Sokolově a v Karlových Varech (trestní právo, občansko-soudní dozor, všeobecný dozor, dozor nad výkonem vazby a nad výkonem trestu odnětí svobody).

1990 – 2002 právník v bankovním sektoru (vymáhání pohledávek, konkursní řízení).

Od 01. června 2002 advokát.

Mgr. et Bc. Kateřina Soukupová, advokátka

zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17679.

Právní zastupování v občanskoprávních, správních a trestních věcech, v rodinných, manželských a rodičovských sporech, vypořádání společného jmění manželů, sepis kupních, darovacích a dalších smluv včetně depozitní úschovy peněžních prostředků a vyhotovení návrhů pro katastr nemovitostí, vymáhání pohledávek za dlužníky mimosoudní cestou i soudními žalobami, návrhy na exekuční řízení, zastupování v pracovněprávních sporech.

Střední všeobecné s maturitou: První české gymnázium v Karlových Varech 1998 – 2001;

Universitní bakalářské – Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., obor právo v podnikání, 2005 ‑ 2008;

Universitní magisterské – Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická, 2009 – 2013.

2006 – 2009 sekretářka advokátní kanceláře.

2009 – 2013 odborná referentka advokátní kanceláře.

2013 – 2017 advokátní koncipientka.

Od 30. června 2017 advokátka.